Nationaal Warmtepomp Trendrapport 2024

Op woensdag 15 november 2023 werd tijdens het ‘Congres Doorbraak van de Warmtepomp’ het Nationaal Warmtepomp Trendrapport 2024 gepresenteerd. Eerdere gegevens en voorspellingen van de Vereniging Warmtepompen hadden reeds aangetoond dat warmtepompen nu definitief ingeburgerd zijn in bestaande woningen. Dit wordt bevestigd door het rapport van DNE Research, waarin de huidige stand van de markt en mogelijke toekomstscenario’s voor verschillende marktsegmenten, waaronder de utiliteitsmarkt, grondig zijn onderzocht en geanalyseerd.


Ook in de utiliteitssector was er aanzienlijke groei, hoewel het lastig is om deze groei te interpreteren in vergelijking met de marktpotentie, gezien de beschikbare gegevens. Tot 2022 kwam de groei voornamelijk voort uit lucht-water warmtepompen. In 2022 overtrof het totale geïnstalleerde vermogen van water-water warmtepompen, met bodemenergie als bron, dat van lucht-water warmtepompen.

Wie in de utiliteitsbouw wil verduurzamen met een warmtepomp, stuit al geruime tijd op de beperkte capaciteit van het elektriciteitsnet. Steeds vaker wijzen netbeheerders verzoeken tot verzwaren van de aansluiting af. Een mogelijke oplossing voor dit probleem is het toepassen van een hybride systeem, waarbij de warmtepomp gedurende het grootste deel van het jaar een aanzienlijk deel van het maximale gewenste vermogen levert. Met een dergelijk hybride systeem kan een aanzienlijk deel van het gasverbruik en de CO2-uitstoot worden verminderd.

Voor meer informatie over een berekening van een hybride opstelling. Lees ons bericht
Een hybride toepassing van een warmtepomp is de snelste en efficiëntste manier van verduurzamen van je bedrijfspand. En download de White paper.

Het jaarlijkse Nationaal Warmtepomp Trendrapport wordt geïnitieerd door het marktonderzoeksbureau Dutch New Energy Research. Vereniging Warmtepompen en Techniek Nederland zijn strategische partners van het onderzoeksbureau en mede-uitgevers van het rapport.

U kunt het Nationaal Warmtepomp Trendrapport 2024 gratis downloaden via deze Nationaal Warmtepomp Trendrapport 2024.