Onderdelen retourneren

Het is mogelijk om defecte en/of ongebruikte onderdelen te retourneren. Hiervoor heeft Eco Heating Systems een garantieregeling. Voor het retourneren van ongebruikte (nieuwe) onderdelen geldt dat deze onbeschadigd en in originele staat dienen te zijn. Indien het gaat om een defect onderdeel, is het verstandig om vooraf de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden door te nemen. Hier worden onder andere de garantiebepalingen (Artikel 7) vermeldt. Wanneer er sprake is van productie-, materiaal- of constructiefouten en het onderdeel nog binnen de garantieperiode valt, dan is het aan te bevelen om de onderdelen te retourneren.

Voor een correcte afhandeling willen wij je vragen om bij het retourneren van onderdelen het volgende formulier te downloaden en in te vullen: RMA-formulier.

Het formulier dient zo volledig mogelijk ingevuld te worden. Hierbij graag extra aandacht voor de volgende velden:

  • De algemene informatie (zo volledig mogelijk, het debiteur nummer is niet noodzakelijk)
  • Het onderdeel / onderdelen dat geretourneerd wordt (bij meerdere onderdelen kan het veld ‘gedetailleerde foutomschrijving’ gebruikt worden)
  • Serienummer van het toestel
  • De gedetailleerde foutomschrijving (reden van retourneren, geconstateerd defect, mogelijke oorzaken, overige bijzonderheden)

Wanneer bovengenoemde velden niet volledig worden ingevuld, kan de retouraanvraag niet behandeld worden.

Het ingevulde formulier kan per mail worden gestuurd naar sales@ecohs.nl. Een kopie van het ingevulde formulier dient samen met de onderdelen te worden opgestuurd naar ons retouradres:

ECO Heating Systems
T.a.v. Retour Goederen
Rigaweg 10
9723 TH Groningen

Zodra de onderdelen bij ons zijn binnengekomen, zullen deze door onze kwaliteitsafdeling worden onderzocht (mits het formulier is bijgevoegd en voldoende is ingevuld). De uitkomsten van het onderzoek zullen worden gedeeld zodra het onderzoek is afgelopen.