Installatievoordelen bij hybride toepassing van een warmtepomp

Hybride cv-systemen bieden verschillende installatievoordelen. Zo is er sprake van een grote flexibiliteit bij installatie en aanpassing van bestaande (met gasgestookte) verwarmingssystemen. Daarnaast neemt het hybride systeem minder ruimte in beslag dan een volledig met elektrische warmtepomp uitgeruste installatie. Een ander voordeel van hybride cv-systemen is dat er een kleinere stroomaansluiting nodig is dan bij volledig elektrische installaties.

Bovenstaande voordelen komen boven op het feit dat met een hybride opstelling 76% reducering van het gasverbruik wordt gerealiseerd in een jaar. Dit met slechts 21% van de totale warmteafgifte. In een vorig nieuwsbericht hebben we, aan de hand van een whitepaper met daarin een uitgewerkte voorbeeldcase, laten zien hoe we tot deze cijfers komen. Deze whitepaper kunt u via het nieuwsbericht downloaden.

Flexibele installatie en aanpassingen

Met een hybride cv-systeem kunnen investeerders profiteren van duurzame verwarming zonder grote infrastructurele veranderingen. In tegenstelling tot volledig elektrische systemen, vereisen hybride systemen geen grote aanpassingen aan de infrastructuur van het gebouw. De bestaande cv-installatie kan vaak worden behouden en aangepast, waardoor de installatiekosten en de overlast voor de gebruikers tot een minimum worden beperkt. Tevens zijn hybride cv-systemen compatibel met verscheidene soorten reeds aanwezige radiatoren en vloerverwarming.

Kleinere stroomaansluiting

Voor de overgang naar volledig elektrisch, met warmtepomp(en), verwarmen van een gebouw is vaak een zwaardere stroomaansluiting nodig. Dit omdat elektrische verwarmingssystemen, zoals warmtepompen, over het algemeen een grote hoeveelheid elektrisch vermogen nodig hebben. We lezen in de media steeds vaker dat netbeheerders deze zwaardere aansluitingen niet meer op korte termijn kunnen leveren. In het geval dat dit wel mogelijk is worden er aanzienlijke kosten voor aanleg en gebruik in rekening gebracht. Met een hybride cv-systeem, dat gebruikmaakt van een cv-ketel in combinatie met een elektrische warmtepomp, is de elektrische belasting aanmerkelijk minder. Hierdoor kun je meestal starten met een kleinere verzwaring of al bestaande aansluiting. Dit zorgt ervoor dat er minder geïnvesteerd hoeft te worden. Tevens wordt hiermee de onderbreking van het bedrijfsproces tot een minimum gereduceerd.

Ruimtebesparing met hybride CV-systemen

Bij een volledig elektrisch systeem met warmtepomp(en) zijn grote elektrische componenten nodig, zoals een transformator of meerdere warmtepompen met buffertanks.

Een hybride cv-systeem maakt gebruik van zowel een cv-ketel als een warmtepomp, waarbij de warmtepomp een aanvullende rol speelt. Hierdoor is er minder ruimte nodig en zijn er minder fysieke installatievereisten. Dit is vooral gunstig in situaties waar ruimte beperkt is, zoals in bestaande utiliteitsgebouwen waar de beschikbare ruimte vaak al volledig benut wordt.

Met een hybride cv-systeem kun je dus genieten van een duurzame energieoplossing én kosten besparen met relatief beperkte aanpassingen van het bestaande cv-systeem. Verder zijn er geen of slechts kleine aanpassingen van de huidige elektrische aansluiting nodig en hoef je geen concessies te doen in de beschikbare ruimte.