Alle Warmtepompen van Eco Heating Systems gebruiken Propaan als koudemiddel

Warmtepompen spelen een steeds prominentere rol in het efficiënt verwarmen en koelen van gebouwen. Voor de werking van warmtepompen is een koudemiddel nodig. Dit middel draagt de warmte die door de warmtepomp uit de lucht wordt gehaald over aan het water in de warmtepomp. Dit water wordt vervolgens gebruikt om het pand te verwarmen middels vloerverwarming of radiatoren. Er bestaan verschillende soorten koudemiddel. Bij het kiezen van een koudemiddel voor warmtepompen is het belangrijk om rekening te houden met zowel de prestaties als de milieueffecten en wettelijke voorschriften. In alle warmtepompen van Eco Heating Systems wordt propaan (R290), een natuurlijk koudemiddel, gebruikt. In dit artikel zullen we de voordelen van propaan bespreken.

1. Milieuvriendelijkheid

Propaan (R290) is een natuurlijk koudemiddel dat geen schadelijke effecten heeft op de ozonlaag. Het heeft een zeer lage GWP, namelijk 3. Dit betekent dat het aanzienlijk minder bijdraagt aan klimaatverandering dan synthetische koudemiddelen zoals R410A en R134a, die veel hogere GWP-waarden hebben.

GWP staat voor Global Warming Potential, wat de mate aangeeft waarin een bepaald koudemiddel bijdraagt aan het broeikaseffect en klimaatverandering. Het is een maatstaf die de relatieve impact van een koudemiddel op de opwarming van de aarde vergelijkt met die van kooldioxide (CO2), waarvan de GWP-waarde standaard op 1 is gesteld.

De GWP-waarde van een koudemiddel wordt bepaald door de hoeveelheid warmte die het kan vasthouden in de atmosfeer gedurende een bepaalde periode, meestal over een periode van 100 jaar. Hoe hoger de GWP-waarde, hoe sterker het koudemiddel bijdraagt aan het broeikaseffect.
Ter vergelijking, R410A heeft een GWP van 2088 en R134 een waarde van 1430. Het GWP van deze synthetische koudemiddelen is dus aanmerkelijk hoger dan het GWP van propaan. Door propaan als koudemiddel te gebruiken, kunnen we de uitstoot van broeikasgassen verminderen en de ecologische voetafdruk van koel- en verwarmingssystemen verkleinen.

2. Voldoen aan wettelijke voorschriften

Omdat synthetische koudemiddelen, ook wel F-gassen genoemd, een sterke negatieve impact hebben op het milieu door hun hoge GWP-waarden wil de Europese Unie het gebruik en de productie hiervan sterk terugdringen. In voorgaande jaren hebben we reeds gezien dat de wet- en regelgeving omtrent synthetische koudemiddelen steeds strenger wordt. Maar ook bepaalde natuurlijke koudemiddelen zijn schadelijk voor het milieu vanwege het ontstaan van PFAS-verbindingen wanneer het product uiteenvalt in de atmosfeer. Naar verwachting zullen er ook op dit gebied strengere regels komen. Voor het gebruik van propaan zijn deze beperkingen niet van toepassing, en dit koudemiddel is daarmee dan ook veel toekomstbestendiger dan zijn alternatieven.

3.Hoge energie-efficiëntie

Propaan R290 heeft uitstekende thermodynamische eigenschappen, waardoor warmtepompen die dit koudemiddel gebruiken een hoge energie-efficiëntie kunnen bereiken. Het heeft een lage condensatietemperatuur en een hoge latente warmte, wat resulteert in een betere warmteoverdracht en lagere energiekosten.

4.Veiligheid

Hoewel propaan R290 ontvlambaar is, zijn moderne warmtepompen uitgerust met geavanceerde veiligheidsmaatregelen om het risico op brand en explosies te minimaliseren. Bovendien is propaan R290 niet giftig en heeft het geen schadelijke effecten op de gezondheid bij normaal gebruik. Het voldoet aan strenge veiligheidsnormen en wordt al jaren veilig gebruikt in verschillende toepassingen.

Conclusie:
Propaan R290 biedt aanzienlijke voordelen als natuurlijk koudemiddel in warmtepompen. Het is milieuvriendelijk, toekomstbestendig, energie-efficiënt en veilig. Door te kiezen voor propaan R290 kunnen we de impact op het milieu verminderen en tegelijkertijd genieten van efficiënte verwarming en koeling.