De Rol van Hybride Warmtepompen binnen de Nederlandse Erkende Maatregelenlijsten (EML)

De Erkende Maatregelenlijsten voor energiebesparing (EML) zijn een cruciaal instrument in het Nederlandse beleid om energie-efficiëntie te bevorderen en de transitie naar een duurzamere economie te ondersteunen. Een belangrijk element binnen deze maatregelenlijsten is de inzet van hybride warmtepompen, een innovatieve technologie die steeds meer aandacht krijgt als middel voor energiebesparing en CO2-reductie.


Hybride warmtepompen combineren een elektrische warmtepomp met een traditionele gasgestookte cv-ketel. Deze combinatie maakt het mogelijk om efficiënt te verwarmen wanneer de buitentemperatuur relatief mild is (met behulp van de warmtepomp), terwijl de cv-ketel inspringt tijdens koudere perioden wanneer meer verwarmingsvermogen nodig is. Dit leidt tot een optimale energie-efficiëntie en een aanzienlijke vermindering van het gasverbruik in vergelijking met traditionele verwarmingssystemen.

De relevantie van hybride warmtepompen in relatie tot de EML’s kan worden gezien in de context van verschillende aspecten:

1. Energiebesparing: Hybride warmtepompen zijn efficiënter dan traditionele gasgestookte ketels, vooral in seizoenen met mildere temperaturen. Dit betekent dat ze minder energie verbruiken om dezelfde hoeveelheid warmte te leveren, wat leidt tot directe energiebesparingen.

2. Flexibiliteit: De hybride aanpak biedt flexibiliteit in energiegebruik. Wanneer elektriciteit uit duurzame bronnen beschikbaar is (zoals wind- of zonne-energie), kan de warmtepomp worden ingezet, waardoor de CO2-uitstoot verder wordt verminderd. Tijdens piekbelasting of onvoldoende beschikbaarheid van hernieuwbare elektriciteit, kan de gasgestookte ketel worden gebruikt.

3. Toepasbaarheid in bestaande bouw: Een groot voordeel van hybride warmtepompen is dat ze relatief eenvoudig te installeren zijn in bestaande gebouwen. Dit maakt ze bijzonder relevant voor de Nederlandse woningmarkt, waar veel oudere gebouwen zijn die niet optimaal geïsoleerd zijn voor volledig elektrische warmtepompsystemen.

4. Stimulans voor de energietransitie: Door hybride warmtepompen op te nemen in de EML’s, stimuleert de Nederlandse overheid de geleidelijke overstap van fossiele brandstoffen naar duurzamere energiebronnen. Dit is een pragmatische benadering die rekening houdt met de huidige infrastructuur en tegelijkertijd de weg vrijmaakt voor toekomstige volledig hernieuwbare oplossingen.

5. Rapportage en naleving: Voor bedrijven die moeten voldoen aan het Activiteitenbesluit milieubeheer, bieden de EML’s inclusief hybride warmtepompen een duidelijk kader voor het rapporteren van energiebesparende maatregelen. Dit ondersteunt transparantie en accountability in het streven naar een duurzamere bedrijfsvoering.

De integratie van hybride warmtepompen in de Erkende Maatregelenlijsten voor energiebesparing toont aan dat Nederland innovatieve en flexibele oplossingen omarmt om de energie-efficiëntie te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. Deze aanpak erkent de complexiteit van de energietransitie en biedt praktische oplossingen die zowel op de korte als de lange termijn voordelen bieden.

Wil je meer weten over hoe een hybride systeem kan bijdragen aan energiebesparing en tevens de CO2-uitstoot vermindert?
Download hieronder een uitwerking van een voorbeeldcase waarbij de berekening voor een hybride systeem stap voor stap wordt uitgelegd.

Wil je laten berekenen hoeveel jij kunt besparen?

Maak dan vrijblijvend een afspraak met één van onze adviseurs.

ONZE ADVISEURS