Verplicht G+ gas vanaf 2018

Ambassador+-insideDe ketels van Eco Heating Systems voldoen nu al aan alle nieuwe eisen.

Alle Gastoestellen die na 1 januari 2018 geïnstalleerd worden, moeten geschikt zijn voor G+ gas (in de markt vaak K-gas genoemd) en geschikt zijn voor H-gas. Dit is te herkennen aan de officiële notatie op de type-plaat van het toestel en de doossticker: II2EK3P. Deze eis was oorspronkelijk geldig vanaf 1 januari 2017, maar omdat veel marktpartijen hiervoor niet klaar waren is er vrijstelling verleend tot 1 januari 2018.

Nieuw aardgas is zowel lokaal groen gas als geïmporteerd H gas dat regelmatig van samenstelling verandert. Het geïmporteerde H gas komt via pijpleidingen uit Noorwegen en Rusland ons land binnen. En via de Rotterdamse haven uit landen als Qatar en Algerije, in de vorm van vloeibaar aardgas (LNG). Met het oog op een toekomstige verandering van de samenstelling van het aardgas wijzigen de eisen aan gastoestellen.